Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W ramach projektu przygotowaliśmy dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami będących jego uczestnikami – pakiet edukacyjny do samokształcenia. W skład pakietu wchodzą filmy oraz podręczniki instruktażowe: „Intensywne szkolenie w miejscu pracy. Strategia uczenia się” oraz „Bilans mocnych i słabych stron, czyli jak wydobyć z siebie to co najcenniejsze”. Z obu podręczników każda osoba może korzystać samodzielnie lub przy wsparciu innej osoby.

Materiały przygotowane są w dostosowanej/przystępnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami formie, w oparciu o treść Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. – artykuł 9 – Dostępność (dostęp do informacji) i artykuł 21 – wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, w tym „dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów”.

Zachęcamy wszystkie osoby, które chciałyby samodzielnie dokonać bilansu swoich umiejętności i zainteresowań, wartości i celów życiowych w kontekście planowania swojej kariery zawodowej lub potrzebują wskazówek, jak być dobrym pracownikiem już po podjęciu zatrudnienia do skorzystania z wymienionych podręczników:

  1. „Intensywne szkolenie w miejscu pracy. Strategia uczenia się”  – pobierz tutaj
  2. „Bilans mocnych i słabych stron, czyli jak wydobyć z siebie to co najcenniejsze” – pobierz tutaj