Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

To już trzeci klient warszawskiego Centrum DZWONI zatrudniony w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Maria od początku współpracy z Centrum DZWONI w Warszawie za cel postawiła sobie prace w biurze. Po sprawdzeniu się na kilku różnych stanowiskach, wspólnie z doradcą zawodowym podjęła decyzję o przystąpieniu do praktyk na stanowisku pracownika biurowego w PFRON.
Przy wsparciu trenera pracy Pani Maria z łatwością opanowała czynności biurowe. Wykazała się dokładnością i zaangażowaniem, a w sprawach dla niej niejasnych samodzielnie prosiła o pomoc współpracowników.
Dzięki takiej postawie Pani Maria otrzymała propozycje pracy na adekwatnym stanowisku.

Obecnie klientka jest pracownicą Departamentu ds. Rynku Pracy. Do jej obowiązków należy miedzy innymi: segregowanie korespondencji według województw, odszukiwanie aktualnych adresów interesantów w celu przekazania korespondencji, wprowadzanie danych do systemów komputerowych.

W niedalekiej przyszłości przełożony postanowił rozszerzyć Pani Marii zakres obowiązków, ze względu na fakt, że klientka szybko się uczy i nie popełnia przy tym błędów.
Trzymamy kciuki za Panią Marię i jej rozwój osobisty dzięki podjętej pracy!