Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Na przełomie sierpnia i września Pan Bartek, klient warszawskiego Centrum Dzwoni odbył praktyki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszym tygodniu praktyk Pan Bartek pracował w Departamencie ds. Rynku Pracy, wpisując dane do komputera. W drugim tygodniu przeniósł się do archiwum, gdzie uczył się sortowania dokumentów, przyjmowania i wydawania teczek aktowych, a także dopinania dokumentów do teczek.

Wybór archiwum, jako miejsca praktyk okazał się strzałem w dziesiątkę. Pan Bartek szybko nauczył się wymaganych czynności, wykazywał się sumiennością i skrupulatnością, czyli cechami dobrego archiwisty. Jego starania zostały zauważone przez Pracodawcę, który zaproponował mu współpracę.

Od 17 września Pan Bartek jest pracownikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Cieszymy się z sukcesu Pana Bartka i rozpoczęcia współpracy Centrum DZWONI z PFRON 🙂