Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Centrum Dzwoni w Głogowie w ciągu 2 pierwszych miesięcy realizacji projektu zrekrutowało 40 osób z różnym spektrum niepełnosprawności. Są to zarówno osoby już gdzieś pracujące jak i poszukujące zatrudnienia – nieaktywne na rynku pracy. Wszelkie działania realizowane przez zespół specjalistów, trenerów, doradcę zawodowego, psychologa są dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami a jednocześnie spełniają wymogi określone w założeniach projektu.

Oprócz bieżącego wsparcia, poszukiwania miejsc do odbywania warsztatów i praktyk, monitoringu zatrudnienia, zostały również z początkiem listopada zorganizowane 5 dniowe warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy . Kolejne odbędą się w już połowie listopada br. Zespół pracowników jest bardzo zgrany, zaangażowany, a cotygodniowe spotkania interpersonalne dają ogromne możliwości wymiany doświadczeń, poglądów co do sposobu realizacji zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. To zaangażowanie zespołu przekłada się na zadowolenie uczestników i potencjalnych kandydatów, którzy regularnie zgłaszają chęć udziału w projekcie.