Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Szanowni Państwo,

Z dniem 31 marca 2016 roku zakończyliśmy pierwszy okres realizacji projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”.

W tym czasie 372 osoby z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawnościami były wspierane przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów (doradcę zawodowego, psychologa, trenera pracy i specjalistę ds. organizacji, rekrutacji i obsługi BO) w znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy na otwartym rynku pracy.

Osiągnęliśmy doskonałe rezultaty w postaci znalezienia odpowiedniego miejsca pracy dla 62 osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Następnie te osoby były wspierane w trwałym utrzymaniu pracy. Monitorowanie jakości wykonywanej pracy było również prowadzone dla 105 osób zrekrutowanych do projektu jako osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, których proces wsparcia nie zakończył się.

Od 1 kwietnia 2016 roku kontynuujemy nasze działania.

Rekrutację do udziału w projekcie prowadzimy w następujących miastach:

  • Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w: Bytomiu, Gdańsku, Jarosławiu, Warszawie, Zgierzu,
  • Agencje Zatrudnienia Wspomaganego w: Miliczu, Katowicach i we Wrocławiu

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!