Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W styczniu zakończyliśmy grupowe działania w ramach projektu „BAZA II”. Ostanie grupowe warsztaty praktyczne z zakresu zdrowego odżywiania były okazją do podsumowania dotychczasowych umiejętności w tym zakresie oraz świętowania w postaci wspólnego jedzenia własnoręcznie przyrządzonej pizzy.

Łącznie w udziału w projekcie skorzystało 18 uczestników bytomskiego Centrum DZWONI. Wszyscy przeszli pełną ścieżkę wsparcia i uczestniczyli w kolejnych modułach zajęć, których celem było zwiększenie ich samodzielności, umiejętności i zdrowia.

Po ukończeniu wszystkich modułów zajęć każdy uczestnik wypełniał test sprawdzający na ile udział w projekcie wpłynął na zwiększenie jego wiedzy i umiejętności w poruszanych w trakcie projektu obszarach.

Zarówno my, jak i uczestnicy mamy pomysły na kolejne wspólne zajęcia. Zatem z niecierpliwością czekamy na kolejną edycje projektu „BAZA”.