Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Rok 2018 za nami. W minionym roku zrekrutowaliśmy 15 osób nieaktywnych i 13 osób aktywnych. Pozyskaliśmy nowych pracodawców z różnych branż, zawierając aż 18 porozumień. Nasi Beneficjenci odbyli 42 próbki pracy oraz 16 praktyk, które odbywały się  m.in. w restauracjach, firmach cateringowych, zakładach przemysłowych, w spółkach miejskich, butikach, magazynach, hurtowniach, firmach produkcyjnych i sprzątających. Dzięki zaprezentowaniu siebie jako dobrego pracownika aż 9 Beneficjentów otrzymało zatrudnienie w różnych sektorach otwartego rynku pracy. Dla naszego zespołu miniony rok to miesiące zarówno wielokrotnej satysfakcji, jak i trudności. Każde zatrudnienie naszych Beneficjentów to największa motywacja do dalszej pracy. To moment, w którym wiemy, że dotychczasowy wysiłek miał sens. Ostródzki otwarty rynek pracy jest coraz bardziej przychylnie nastawiony do osób z niepełnosprawnościami. Wielu pracodawców nawzajem poleca sobie skorzystanie z naszego wsparcia, co jest dla nas dużym wyróżnieniem.

Zdarzają się także chwile zwątpienia, gdy nie każda praktyka kończy się zatrudnieniem, ale zmiana miejsca potencjalnej pracy i nowe poszukiwania sprawiają, że motywacja wraca ze zdwojoną siłą. Dziękujemy wszystkim pracodawcom za owocny rok współpracy i zaufanie, jakim nas obdarzyli.

Sylwia Ciszewska

Centrum DZWONI w Ostródzie