Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

I rok realizacji projektu Centrum DZWONI II zakończył się ogromnym sukcesem!
Ze wsparcia oferowanego przez Centra DZWONI skorzystało 155 osób z niepełnosprawnościami.
41 osób z tej grupy korzystało ze wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia, natomiast aż 55 osób podjęło pierwsze w życiu zatrudnienie. 56 osób z tej grupy na koniec pierwszego okresu realizacji osiągnęło II wskaźnik rezultatu – czyli przez 6 miesięcy utrzymali zatrudnienie w trybie ciągłym.

Na II okres realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 88 osób, które na dzień 31 marca 2018 r. utrzymują zatrudnienie. Życzymy im dalszych sukcesów!