Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zakończyło realizację projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III”.

Rezultaty osiągnięte przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów Centrów DZWONI
z 6 miast, tj. Bytomia, Gdańska, Jarosławia, Ostródy, Warszawy i Zgierza po raz kolejny potwierdziły skuteczność działań prowadzonych zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.

W okresie od 01.04.2018 do 31.03.2021 objęto wsparciem w skali ogólnopolskiej 617 osób (w tym 254 kobiety i 363 mężczyzn) z 4 głównych grup osób z niepełnosprawnością, które są odbiorcami usługi zatrudnienia wspomaganego, tj.:

– osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

– osoby z długotrwałą/ chroniczną niepełnosprawnością psychiczną,

– osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm),

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (gdzie wiodącą niepełnosprawnością najczęściej była niepełnosprawność intelektualna sprzężona z inną dysfunkcją).

 

W grupie osób zrekrutowanych było:

  • 321 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub poszukujących pracy niezatrudnionych
  • 296 osób już zatrudnionych na otwartym rynku pracy, których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony.

Co osiągnęliśmy?

W sumie w trakcie trwania projektu 452 osoby, czyli 73% wszystkich uczestniczących, były zatrudnione i korzystały ze wsparcia trenera pracy na stanowisku.

Spośród grupy osób nieaktywnych zawodowo zatrudnienie przy wsparciu trenera pracy pozyskało prawie 50%, czyli co druga osoba, a dokładnie 156 osób.

376 osób, czyli 83% wszystkich osób zatrudnionych utrzymało zatrudnienie przy wsparciu trenera pracy przez co najmniej 6 miesięcy.

Na dzień zakończenia projektu ze wsparcia udzielanego przez pracowników i wolontariuszy Centrum  DZWONI korzystały 422 osoby, z czego w zatrudnieniu pozostawało 281 osób.

Wspólne działania prowadzone przez 108 pracowników i wolontariuszy Centrów DZWONI i 617 osób z niepełnosprawnością trwały łącznie ponad 142 000 godzin.

Projekt Centrum DZWONI III został zakończony sukcesem, ale zespoły Centrów DZWONI nie zaprzestają działań i od 1 kwietnia kontynuują pracę w ramach Centrum DZWONI IV.