Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

II rok realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” już się zakończył.

Rezultaty osiągnięte przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów Centrów DZWONI z 6 miast, tj. Bytomia, Gdańska, Jarosławia, Ostródy, Warszawy i Zgierza po raz kolejny potwierdziły skuteczność działań prowadzonych zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.

W okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020 objęto wsparciem w skali ogólnopolskiej 370 osób (w tym 149 kobiet i 221 mężczyzn) z 4 głównych grup osób niepełnosprawnych, które są odbiorcami usługi zatrudnienia wspomaganego, tj.:

– osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

– osoby z długotrwałą/ chroniczną niepełnosprawnością psychiczną,

– osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm),

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (gdzie wiodącą niepełnosprawnością najczęściej była niepełnosprawność intelektualna sprzężona z inną dysfunkcją).

W grupie osób zrekrutowanych było:

  • 115 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub poszukujących pracy niezatrudnionych
  • 265 osób już zatrudnionych na otwartym rynku pracy, których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony.

Co osiągnęliśmy?

Wspólne działania prowadzone przez pracowników Centrów DZWONI i osoby z niepełnosprawnością trwały łącznie prawie 55 000 godzin.

67 osób, czyli 58% osób z grupy osób nieaktywnych zawodowo osiągnęły swoje cele zawodowe i podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 58 osób utrzymywało zatrudnienie na dzień 31.03.2019r., natomiast pozostałym osobom specjaliści udzielili wsparcia w aktywnym poszukiwaniu nowych miejsc pracy dopasowanych do ich indywidualnych preferencji.

Natomiast w grupie osób, które podjęły zatrudnienie z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego przed przystąpieniem do udziału w projekcie i wymagały kontynuacji tego wsparcia, 250 osób utrzymywało zatrudnienie na dzień zakończenia realizacji 1 okresu finansowania projektu.

Życzymy sobie i Wszystkim, którzy korzystają z naszego wsparcia kolejnego roku owocnej współpracy i realizacji swoich celów zawodowych.