Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

II rok realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV” właśnie się zakończył.

Rezultaty osiągnięte przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów Centrów DZWONI z 6 miast, tj. Bytomia, Gdańska, Jarosławia, Ostródy, Warszawy i Zgierza po raz kolejny potwierdziły skuteczność działań prowadzonych zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.

W okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023 objęto wsparciem w skali ogólnopolskiej 610 osób (w tym 234 kobiet i 376 mężczyzn) z 4 głównych grup osób z niepełnosprawnościami, które są odbiorcami usługi zatrudnienia wspomaganego, tj.:

– osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

– osoby z długotrwałą/ chroniczną niepełnosprawnością psychiczną,

– osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm),

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (gdzie wiodącą niepełnosprawnością najczęściej była niepełnosprawność intelektualna sprzężona z inną dysfunkcją).

Co osiągnęliśmy?

Wspólne działania prowadzone przez pracowników Centrów DZWONI i osoby z niepełnosprawnością trwały łącznie prawie 91 000 godzin.

77 osób z grupy osób nieaktywnych zawodowo osiągnęło swoje cele zawodowe i podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 61 osób z tej grupy utrzymywało zatrudnienie na dzień 31.03.2023r., natomiast pozostałym osobom specjaliści udzielili wsparcia w aktywnym poszukiwaniu nowych miejsc pracy dopasowanych do ich indywidualnych preferencji.

Trenerzy w 2 okresie realizacji Centrum DZWONI IV  wspierali w utrzymaniu zatrudnienia 463 osoby. Na dzień zakończenia realizacji 2 okresu finansowania projektu – 31 marca 2023r. pracę utrzymały 382 osoby, czyli 83% wszystkich pracujących.

 

Dziękujemy wszystkim osobom odpowiedzialnym za kolejny owocny rok pracy. Życzymy Pracownikom i Klientom Centrum DZWONI mnóstwa energii i motywacji do osiągania kolejnych sukcesów w rozpoczynającym się III okresie trwania projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”.

Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV ” był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oparciu o  zawartą umowę o zlecenie realizacji zadań na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji […] w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” nr 1/2020