Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Powoli uczymy się z funkcjonowania z pandemią w tle. Nieustannie staramy się zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa, by minimalizować ewentualne zagrożenie.

Dzięki odmrożeniu sektora związanego z gastronomią część naszych uczestników mogła wrócić na swoje stanowiska pracy. Dla nas to moment kiedy zapoznajemy ich z nowymi zasadami, które obowiązują w restauracjach, kawiarniach. Oznacza, to więcej obowiązków i wzmożoną koncentrację na wykonywanych czynnościach. Jednak u naszych uczestników pojawia się przede wszystkim radość z możliwości powrotu do swoich miejsc pracy. Nieustannie powtarzamy, że praca ma ogromne znaczenie w budowaniu i podnoszeniu poczucia wartości u naszych uczestników.
Do pracy wrócili między innymi Panowie Wojciech i Dawid oraz  Pani Joanna. Trenerzy pracy towarzyszyli im w poznawaniu nowego zakresu zadań, uczulając, że niezwykle istotne jest stosowanie się do wszystkich wytycznych.  

Aktualnie jesteśmy również w procesie rekrutacji nowych uczestników projektu. Odbyły się warsztaty podczas, których opowiadaliśmy o miejscach pracy, obowiązkach i przywilejach pracowniczych. Uczestnicy wykonywali zadania, które pozwalały im poznać swoje mocne i słabe strony, zapoznać się z czynnościami na poszczególnych stanowiskach. Nie zabrakło również informacji o modelu zachowania podczas panującej pandemii. Panowie Tomasz, Paweł oraz Panie Magda i Violetta niebawem będą sprawdzać swoje umiejętności w praktyce podczas próbek pracy. Następnie po spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem wybiorą także miejsca praktyk. Mamy nadzieję, że zakończą się one sukcesem w postaci nowozatrudnionych osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Wspieramy i trzymamy kciuki!