Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pan Robert wieloletni klient zgierskiego Centrum DZWONI od dłuższego czasu pozostawał bez pracy konsekwentnie dążąc do zmiany w życiu zawodowym. Kiedy podjął decyzję o powrocie do pracy już na samym początku konkretnie określił cel swoich poszukiwań. Z pomocą specjalistów Centrum DZWONI określił na jakim stanowisku i w jakiej lokalizacji chciałaby podjąć zatrudnienie. Szukanie wymarzonej pracy dla Pana Roberta zajęło nam trochę czasu, odbyliśmy kilka rozmów          i spotkań licząc na to, że praca marzeń jest na wyciągnięcie ręki, trzeba tylko cierpliwie poczekać i pozytywnie patrzeć        w przyszłość.

Udało się! W połowie maja Pan Robert odbywając dwudniowe warsztaty praktyczne w firmie sprzątającej na stanowisku pracownika gospodarczego swoją wytrwałością, dokładnością i samodzielnością w wykonywaniu powierzonych zadań od razu przekonał do siebie pracodawcę co zaowocowało podpisaniem umowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Do zakresu obowiązków Pana Roberta należy sprzątanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta Łodzi, opróżnianie koszy na śmieci, wystawianie pojemników na śmieci w dniu ich wywozu, zbieranie, grabienie skoszonej trawy, pielęgnacja terenu zielonego, a także utrzymanie w czystości parkingu.                                                                                         

Gratulujemy wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do zdobycia wymarzonej pracy.