Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pan Paweł jest klientem Centrum DZWONI od 2014 roku. Do października 2016 roku był zatrudniony w „Centrum Ogrodzeń  Handel Detaliczny” na stanowisku pomocnik prac dorywczych. Jego praca polegała na wytwarzaniu betonowych elementów ogrodzeń. Po trzyletniej współpracy z firmą z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Pan Paweł zrezygnował z dalszej współpracy z firmą. Od tamtego czasu był osobą nieaktywną zawodowo.

W  czerwcu tego roku rozpoczął  praktykę zawodową w firmie „EKO – ZET Skup Sprzedaż Surowców Wtórnych”. Podczas 35-godzinnych indywidualnych zajęć praktycznych  klient zapoznał się z czynnościami zawodowymi na stanowisku sortowacz surowców wtórnych obejmującymi m.in. usuwanie folii z tekturowych „tacek”, sortowanie odpadów foliowych czy praca przy prasie. Można było zauważyć dużą cierpliwość,  jaką wykazywał się Pan Paweł przy wykonywanych wspomnianych czynności. Na ten fakt zwrócił również uwagę pracodawca podejmując decyzję o przydłużeniu współpracy. Umowa o pracę została zawarta!

Nabywając nowych umiejętności i kontaktując się z grupą współpracowników Pan Paweł rozwinął kompetencje społeczne tj. stał się bardziej komunikatywny i samodzielny.

Dziś Pan Paweł jest zadowolony z pracy, ma dobry kontakt z współpracownikami
i pracodawcą, nie boi się zadawania pytań, jest pomocny i chętnie angażuje się w nowe zadania.  Za pierwsze zarobione pieniądze Pan Paweł kupił sobie rower, którym teraz dojeżdża do pracy.

IMG_20170718_080837IMG_20170601_083956