Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Współpraca z firmą AMSA  zaowocowała kolejnym zatrudnieniem naszego Klienta na stanowisku: konserwator powierzchni płaskich.

Pani Aniela już podczas pierwszych „ próbek pracy” miała obawy czy będzie potrafiła się odnaleźć w miejscu pracy, podoła przydzielonym obowiązkom, czy będzie potrafiła współpracować z innymi pracownikami.

Wsparcie ze strony pracowników Centrum DZWONI w Zgierzu pozwoliło pani Anieli na poznanie swoich umiejętności i sposobu na zaadoptowanie się w nowo poznanym środowisku w roli pracownika. Wsparcie trenera pracy spowodowało, że Pani Aniela poczuła się pewnie i komfortowo wiedząc, że w każdej chwili może prosić o pomoc, a jej ewentualne błędy będą skorygowane bez żadnej krytyki.                                                                                                                                                 

Świadomość, że może liczyć na pomoc pracowników Centrum DZWONI podczas całego okresu zatrudnienia zwiększyła jej pewności siebie, a spełnienie marzenia Pani Anieli o usamodzielnieniu się staje się realne.