Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Podjęcie pracy to wielki krok w dorosłość i rozpoczęcie życia na własny rachunek. Centrum DZWONI w Zgierzu  poprzez odbycie indywidualnych zajęć praktycznych dało możliwość Panu Damianowi, który dopiero rozpoczyna swoją drogę zawodową zapoznać się z lokalnym rynkiem pracy i podjąć pracę zgodną z jego oczekiwaniami.

Z początkiem grudnia Pan Damian rozpoczął pracę na stanowisku pracownik utrzymania czystości w zgierskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Do zakresu jego obowiązków należy: zbieranie brudnej pościeli do prania z oddziałów szpitalnych oraz transportowanie jej do miejsca określonego przeznaczenia, transportowanie czystej pościeli na poszczególne oddziały i bloki operacyjne, pobieranie z magazynu apteki szpitalnej zaopatrzenia w postaci produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych na wszystkie oddziały według zamówień, a także wywożenie śmieci.

Pan Damian w swojej pracy wykazuje się dużą obowiązkowością i odpowiedzialnością ponieważ wie, że praca w szpitalu to podporządkowanie się pewnym regułom i zasadom. Nasz klient w swojej pracy wykazuje się cierpliwością, sumiennością i dokładnością, a także pracowitością i umiejętnością pracy w zespole. Te cechy miały duży wpływ na decyzję pracodawcy o zatrudnieniu pana Damiana w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca w szpitalu daje panu Damianowi poczucie satysfakcji, ponieważ wiąże się z pośrednim niesieniem pomocy osobom chorym. Dzięki pracy nasz klient będzie mógł zaspokajać potrzeby materialne, uczyć się nowych rzeczy i realizować własne marzenia.

Życzymy wytrwałości i radości w codziennej pracy!