Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Wakacje to czas urlopów i wypoczynku, ale nie dla Centrum DZWONI w Ostródzie. Dużo się tam dzieje. Czerwiec i lipiec to intensywny czas warsztatów i zajęć praktycznych w zakładach pracy. Większość nowych klientów przeszła już proces tworzenia profilu zawodowego i są na etapie poszukiwania pracy. Widać też pierwsze sukcesy – dwie osoby podjęły zatrudnienie. Pan Krzysztof otrzymał pracę na stanowisku osoby sprzątającej, a Pani Karolina została zatrudniona w sklepie odzieżowym na stanowisku sprzedawca.