Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Najwyższa jakość usług oferowanych osobom z niepełnosprawnościami to nasze podstawowe założenie. Dbając o tę najwyższą jakość usług wychodzimy naprzeciw potrzebom kadry merytorycznej, która ciągle musi podnosić swoje kompetencje, aby sprostać oczekiwaniom, jakie stawia przed nami realizacja projektu. Początek roku to czas intensywnej pracy nad metodyką w zakresie stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF. Odbyły się dwa spotkania informacyjno-monitorująco-ewaluacyjne dla kadry merytorycznej projektu. Podczas pierwszego spotkania w dniach 21-22 stycznia 2016r. zespoły pracowników z Centrum DZWONI w Warszawie, Bytomiu, Zgierzu, Jarosławiu i Gdańsku wypracowywały określone procedury prowadzenia diagnozy w oparciu o zestaw podstawowy ICF do rehabilitacji zawodowej. Podczas kolejnego spotkania w dniach 8-9 lutego 2016 wyniki pracy z poprzedniego spotkania zostały przedstawione pozostałym zespołom: pracownikom Centrum DZWONI w Białymstoku, Ostródzie i Głogowie oraz pracownikom Agencji Wspomaganego Zatrudnienia we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Miliczu i Katowicach. Podczas obydwu spotkań była też przestrzeń dla wszystkich pracowników do wymiany doświadczeń, omówienie wątpliwości i sformułowanie rekomendacji dla kolejnych kroków w rozwoju metodyki diagnozy w oparciu o ICF. Dodatkowym elementem spotkań jest przygotowany schemat działań skierowanych w projekcie do Beneficjentów, z uwzględnieniem Klasyfikacji ICF.

Zatrudnienie wspomagane i Klasyfikacja ICF w procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną