Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W pierwszą niedzielę września b.r. na terenie gminy Stryków w miejscowości Wrzask odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe, którym patronowali Starosta Zgierski, Pan Bogdan Jarota oraz Burmistrz Strykowa, Pan Andrzej Jankowski.

Organizatorzy imprezy: Urząd Miejski w Strykowie, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie zapewnili ogrom atrakcji m.in.:

  • korowód dożynkowy
  • ceremonię uroczystości dożynkowej
  • występy zespołów ludowych
  • stoiska promocyjne
  • prezentacje dorobku Kół Gospodyń Wiejskich
  • punkty gastronomiczne

Na tegorocznych Dożynkach pod Strykowem nie mogło zabraknąć pracowników Centrum Dzwoni w Zgierzu. Wydarzenie to połączyliśmy z obchodami 10-lecia CENTRUM DZWONI, które wraz z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu zapraszało wszystkich do odwiedzania stoiska promocyjnego.

Na stoisku dyżurowali trener pracy, doradca zawodowy oraz specjalista do spraw kontaktów z pracodawcami. Rozdawali oni ulotki, a także odpowiadali na wszystkie pytania zarówno osób niepełnosprawnych, jak i rodziców, opiekunów, a także pracodawców, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z Centrum DZWONI. Impreza dożynkowa przebiegała w przyjaznej atmosferze, wszystkim dopisywał dobry humor i słoneczna pogoda. Liczymy na to, że spotkamy się tutaj ponownie w przyszłym roku.

zdj-dozynki-1 zdj-dozynki-2

Zespół Centrum DZWONI w Zgierzu