Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Jesień na Śląsku okazała się bogata w wydarzenia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Z uwagi na bogate doświadczenia Centrum DZWONI w tym obszarze, nie mogło nas zabraknąć podczas tych wydarzeń. Głównym celem spotkań było zwiększenie wiedzy i zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami poprzez pokazanie korzyści i dobrych praktyk. Była to także okazja do zaprezentowania się i rozmów między instytucjami, wspierającymi zarówno osoby z niepełnosprawnością jak i pracodawców.

Podczas wydarzenia „niePEŁNOSPRAWNI w PRACY” organizowanego przez Mysłowicką Radę Biznesu, Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, Prezydenta Mysłowic oraz Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach, mieliśmy okazję zaprezentować usługę zatrudniania wspomaganego na przykładzie działalności Centrum DZWONI. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji, pracodawcy oraz osoby z niepełnosprawnością zainteresowane podjęciem pracy.

Kolejnym wydarzeniem, w którym przedstawiciele Centrum DZWONI w Bytomiu wzięli udział, był „Dzień Promocji Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnością” organizowany po raz pierwszy przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie dla lokalnych przedsiębiorców. Podczas spotkania przedstawiciele firm mogli zapoznać się wystąpieniami i skorzystać z porad. Wszyscy prelegenci zgodni podkreślali korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnością i zachęcali pracodawców do otworzenia się na tę grupę pracowników. Przedstawiciele pracodawców podkreślali jak pomocne dla nich byłoby nie tylko wsparcie finansowe, ale też wsparcie w postaci trenera pracy, który pomaga pracodawcy w całym procesie zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością. Niestety w powiecie myszkowskim nie ma żadnej instytucji oferującej wsparcie trenera pracy.

Na zaproszenie Fundacji Aktywizacja wzięliśmy także udział w Targach Pracy w Katowicach. W Targach uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i pracodawcy. Stoisko Centrum DZWONI odwiedziło liczne grono osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza uczestnicy lokalnych warsztatów terapii zajęciowej.

Doświadczenie ostatnich tygodni utwierdzają nas w przekonaniu, jak ważne jest promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz przedstawianie oferty zatrudnienia wspomaganego, które dla pracodawców jest ogromnym ułatwieniem w procesie znalezienia i wdrożenia pracownika z niepełnosprawnością. Jednocześnie wciąż wielu pracodawców nie wie o takich działaniach lub nie ma możliwości skorzystania z usług zatrudnienia wspomaganego ze względu na brak takiej oferty w ich rejonie.