Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Kolejny raz zgierscy przedsiębiorcy spotkali się by porozmawiać o sprawach, które ich nurtują w związku z prowadzeniem działalności. Dzielili się doświadczeniami i rozmawiali o swoich sukcesach, a także oczekiwaniach.

Spotkanie odbyło się 21 czerwca b.r. pod nazwą Zgierskiego Forum Gospodarczego. Zainteresowani zebrali się w  Starym Młynie w Zgierzu. Poruszano ciekawe tematy w przyjezdnej atmosferze. Przedsiębiorcy wypowiadali się nt. swoich biznesów, ich funkcjonowania, o plusach i minusach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Zgierza. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że infrastruktura Zgierza, niewielka ilość mieszkańców, bliskość urzędów, niepowtarzalna przyjazna atmosfera w urzędach, dostępność parkingów, niskie koszty kupna lub wynajmu lokalu raz możliwość szybkiego przemieszczania się po mieście jest ogromnym atutem.

Korzystając z okazji tak ciekawego spotkania, reprezentanci Centrum DZWONI w Zgierzu wzięli udział w tym III Zgierskim Forum Gospodarczym. Przedstawili swoją ofertę zatrudnienia wspomaganego w formie prezentacji multimedialnej oraz opowiedzieli o roli trenera pracy. W czasie przerw odbyło się wiele ciekawych rozmów z właścicielami firm, którzy byli zainteresowani ideą zatrudnienia wspomaganego. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu wiele osób dowiedziało się o takim sposobie zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością.

Rozmawiano też o profilu obecnego pracownika. W Zgierzu działają zarówno mikro i małe przedsiębiorstwa, ale jest coraz więcej większych firm. Większość z nich cały czas się rozwija i szuka nowych pracowników. Jeden z przedstawicieli firmy powiedział że „Rynek zmienia się bardzo szybko i osoby, które zaczynają studia, mogą uczyć się rzeczy, które za kilka lat już wyjdą z użycia. Należy zwrócić uwagę na kompetencje pracowników i umiejętność szybkiej nauki. Dobrze jest inwestować w pracowników, również tych nowych– mówił przedstawiciel firmy Agro Land.

.