Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z początkiem listopada klienci Centrum DZWONI w Zgierzu w ramach cyklicznego spotkania grupowego przypomnieli sobie podstawowe prawa i obowiązki pracownika wynikające z podjęcia zatrudnienia. W trakcie trwania zajęć wszystkich uczestników obowiązywały wspólnie ustalone i spisane wcześniej zasady.

Zastanawialiśmy się i próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co oznaczają określenia „mam prawo”/„mam obowiązek”. Wspólnie spisywaliśmy listę praw i obowiązków pracownika, jakie przyszły nam do głowy. Do najważniejszych praw zaliczyliśmy: prawo do otrzymywania w wyznaczonym terminie wynagrodzenia za wykonaną pracę, prawo do przestrzegania godzin pracy, prawo do przerwy w pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego, a także prawo do bycia szanowanym w pracy. Do najistotniejszych obowiązków zaliczyliśmy: sumienne wykonywanie zadań zawodowych, słuchanie i wykonywanie poleceń przełożonych, przestrzeganie czasu pracy i regulaminu obowiązującego w miejscu pracy, w tym także zasad bezpieczeństwa i higieny, dbanie o mienie pracodawcy, a także zakaz spożywania alkoholu.

Następnie podaliśmy powody, dla których warto pracować i spisaliśmy je w kolejności od najważniejszych do mniej ważnych. Na liście pozytywów znalazły się następujące hasła: poznawanie nowych ludzi, uczenie się nowych rzeczy, wypełnienie wolnego czasu, zarabianie pieniędzy, za które możemy spełniać swoje marzenia i wiele innych. Jak widać nasi klienci dostrzegają korzyści wynikające z podjęcia zatrudnienia.

Podsumowując zajęcia, każdy z uczestników otrzymał prawa i obowiązki pracownika, a także listę przykładowych pozytywów wynikających z podjęcia zatrudnienia w postaci materiałów w tekście łatwym do czytania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność, uśmiech, otwartość, zaangażowanie i aktywnie spędzony czas.