Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Przyszłość zaczyna się dziś, a nie jutro” – to hasło, które przyświecało marszowi „Ku Niezależnemu i Godnemu Życiu”, jaki zainaugurował obchody Dnia Godności w Zgierzu, zorganizowane przez tutejsze koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a objęte patronatem m.in. przez Starostę Zgierskiego Bogdana Jarotę. Marsz odbył się 13 maja w piątek przy pięknej majowej pogodzie.

Osoby z niepełnosprawnościami, reprezentanci wspierających je instytucji i przedstawiciele władz, organizacji oraz stowarzyszeń, duszpasterze, a także uczniowie zgierskich szkół i dzieci z przedszkoli integracyjnych, przeszli razem
z Placu Jana Pawła II do Parku Miejskiego, gdzie odbył się widowiskowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Sami o Sobie…”

Centrum DZWONI w  Zgierzu również uczestniczyło w tej pięknej uroczystości. Byliśmy zachwyceni umiejętnościami aktorskimi oraz wokalnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy pełni uznania dla tych osób, że podjęły się takiego wyzwania i przezwyciężyły własne ograniczenia, zaprezentowały talenty. Doskonałe wykonanie oraz zaangażowanie, jakie włożyli aktorzy zadziwiło wszystkich.

Całość wydarzenia dopełniły prace wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej i szkół specjalnych z terenu naszego powiatu. Można było oglądać wyroby z ceramiki, tkanin oraz piękne obrazy malowane np. na deskach. Organizatorzy zadbali również o część gastronomiczną, przygotowano przekąski i napoje.

Dzień Godności to piękne i radosne święto a dla nas pracowników Centrum DZWONI niesamowite przeżycie.