Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

12 września odbyła się XII Regionalna Gala Konkursu Lodołamacze 2017 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.  W tym roku kapituła wyróżniła laureatów z obszarów województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Wręczono statuetki Lodołamaczy i medale w sześciu kategoriach oraz Super Lodołamacza i Lodołamacza Specjalnego.

W kategorii Otwarty Rynek Pracy drugie miejsce i srebrny medal otrzymała zgłoszona do konkursu przez Polskie Stowarzyszenie na Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku firma Flavourtec Sp. z o.o. z Gdańska.

Flavourtec Sp. z o.o. od 2012 roku współpracuje z Centrum DZWONI. Bierze aktywny udział przy realizacji modelu zatrudnienia wspomaganego, umożliwia odbywanie staży zawodowych, zajęć praktycznych i próbek pracy na terenie zakładu. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy ściśle współpracują z trenerami pracy tworząc sprzyjające środowisko pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

lodołamacze5 lodołamacze4 LODOŁAMACZE1107 IMG_20170912_154845_01