Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

19 marca 2018 roku, w Głogowie, w sali konferencyjnej Cichych Pracowników Krzyża odbyła się konferencja  „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”

Konferencja była podsumowaniem projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. Omówiono również dotychczasową i planowaną w przyszłości współpracę Centrum DZWONI w Głogowie z władzami powiatu, gminy miejskiej, jednostkami pomocy społecznej, oświaty, urzędem pracy i pracodawcami w procesie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Swoje prelekcje wygłosili Pani Grażyna Prusisz – kierownik Centrum DZWONI w Głogowe, Pani Małgorzata Gorący – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, Pani Brygida Trubalska – koordynator projektu Centrum Dzwoni na lata 2017 – 2019, Pani Danuta Orzeszyna – Główny Specjalista z ramienia Departamentu Spraw Społecznych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pan Damian Piątek – z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, Pani Marta Greber – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie, Pani Anna Bożko – Dyrektor WTZ w Głogowie, koordynator projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”.

W konferencji uczestniczyło ponad 70 zaproszonych gości, wśród nich przedstawiciele władz powiatu, jednostek pomocy społecznej, pracownicy projektu i liczne grono osób z niepełnosprawnością.

29366361_809849782533925_714630644784693248_n 29388994_809852025867034_4410439832510136320_n 29388996_809852105867026_2817887704572755968_n 29389335_809852092533694_6548801893391400960_n 29424990_809852259200344_8942540347460812800_n 29426144_809849762533927_6437065883939504128_n 29433242_809849802533923_7576816931462709248_n 29467988_809848995867337_4798723181219151872_n 29468552_809850572533846_3214216948661354496_n 29496098_809852239200346_1652430259875741696_n