Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniu 2 marca 2018 roku w Ostródzie odbyła się konferencja pn. „Aktywizacja społeczno- zawodowa szansą na niezależność osób z niepełnosprawnościami”, którą Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowało wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na konferencji wystąpili m. in. przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, oddziału warmińsko – mazurskiego, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie – pan Tomasz Podsiadło, ekspertka od Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) – Monika Zakrzewska. Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie dzielili się doświadczeniami   w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowanej przez placówki PSONI.

Nie zabrakło również głosów pracowników Centrum DZWONI w Ostródzie, którzy opowiedzieli o roli trenera pracy w modelu zatrudnienia wspomaganego, zaprezentowali sukcesy i osiągnięcia Centrum we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Całość uświetnił panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów Centrum DZWONI w Ostródzie, pracodawców i pracowników merytorycznych oraz premiera filmu pt.: „Pracuję–Decyduję”, którego bohaterami są klienci Centrum DZWONI w Ostródzie. W trakcie konferencji po raz pierwszy w historii Centrum DZWONI wręczono specjalne wyróżnienia dla Pracodawców – Ambasadorów Zatrudnienia Wspomaganego

Konferencja stanowiła doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Usłyszeliśmy wiele głosów oraz opinii, które stanowią dla nas najcenniejsze źródło motywacji do dalszej pracy.

Dziękujemy za obecność i wsparcie,

Zespół Centrum DZWONI w Ostródzie

konf2 konf1 konf3 konf4 nagrodzeni konf5 konf6 konf7 konf8 konf9