Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniu 27 marca 2018 roku, Centrum Doradztwa i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Gdańsku zorganizowało seminarium pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na stabilne zatrudnienie”. Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku.

Seminarium było okazją do podsumowania realizacji projektu pn. „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”, ważnym elementem było również omówienie problemów i trudności zatrudnienia wspomaganego, ale co za tym idzie proponowanych rozwiązań.

Wiceprzewodnicząca Koła PSONI Gdańsk- Katarzyna Świeczkowska omówiła aksjologiczne wymiary pracy ludzkiej. Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zapoznać się w etapami rozwoju zatrudnienia wspomaganego w województwie pomorskim – temat omówiła Sylwia Kobiałka-Żygo – kierownik Biura Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku.

Dr Agnieszka Woynarowska – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, poruszyła temat sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, podsumowała również problemy i trudności w działaniach aktywizacyjnych.

Dr Ryszard Popowski omówił uwarunkowania uzawodowienia działalności Orkiestry Vita Activa, działającej w ramach PSONI Gdańsk.

 Podczas seminarium ważnym punktem było podsumowanie realizacji projektu, trener pracy Jakub Wojciechowski podkreślił, że zatrudnienie wspomagane jest szansą na stabilne zatrudnienie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dariusz Chamera- koordynator Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez fundację „ I Ty Możesz Wszystko” przedstawił wpływ pracy na funkcjonowanie uczestników ŚDS, którzy dzięki uczestnictwu w aktywizacji zawodowej od wielu lat pracują na otwartym rynku pracy.

W ramach podsumowania odbył się panel, w którym wzięli udział uczestnicy projektu Centrum Dzwoni.

Wszystkim obecnym podczas seminarium składamy podziękowania.

DSC03980 DSC03982 DSC03984 DSC03985 DSC03990 DSC03992 DSC03997 DSC04000 DSC04005 DSC04006