Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniu 15 marca 2018 r. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zgierzu zorganizowało seminarium podsumowujące realizację projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”.

Na seminarium przybyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, instytucji z terenu powiatu zgierskiego i Łodzi działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnością, a także członkowie ich rodzin. Najważniejszymi uczestnikami seminarium byli pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, a także sami pracownicy, czyli beneficjenci Centrum DZWONI w Zgierzu.

W trakcie seminarium złożono podziękowania i wręczono statuetki Ambasadorów Zatrudnienia Wspomaganego pracodawcom oraz instytucjom i organizacjom współpracującym z Centrum DZWONI w Zgierzu. Uhonorowano także beneficjentów Centrum DZWONI, którzy otrzymali dyplomy i upominki w ramach gratulacji i podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i wytrwałość w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Podczas seminarium głos zabrali: Beata Gawron reprezentująca Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu oraz pracownicy Centrum DZWONI w Zgierzu – kierownik Marcin Lisiecki, psycholog Katarzyna Dawidowska i trener pracy Magdalena Olczak – Jagodzińska. Występujący podsumowali cele i działania oraz osiągnięcia w obszarze realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego na przestrzeni 12 lat działalności Centrum DZWONI w Zgierzu.

Gościom przybyłym na seminarium rozdano ulotki informacyjne o możliwości wsparcia działań Centrum DZWONI poprzez przekazanie 1% lub darowizny na cele statutowe.

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za obecność i deklarowane wsparcie, które stanowi dla nas motywację do dalszych działań.

DSC_0003 DSC_0004