Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Nieco ponad rok temu rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Nauki Kopernik. Od samego początku wiedzieliśmy, że może być to ogromna szansa na rozwój dla naszych klientów- zarówno w sferze zawodowej jak i społecznej.

Na pierwszy ogień poszedł Łukasz, którzy współpracuje z nami prawie od początku istnienia Centrum DZWONI                    w Warszawie. Łukasz dobrze sprawdzał się w roli pracownika restauracji, jednak od jakiegoś czasu sygnalizował oznaki wypalenia zawodowego. Propozycję praktyk w Koperniku przyjął z ogromnym entuzjazmem. Przy wsparciu trenerki oraz obecnych koleżanek i kolegów z CNK udało mu się otrzymać propozycję zatrudnienia.  

Łukasz włożył wiele pracy, aby ciągle podnosić swoje kompetencje i jakość wykonywanej pracy- co nie zawsze było łatwe     i wymagało od niego oraz osób go wspierających dużo czasu i wysiłku. Po kilku miesiącach intensywnej pracy jest teraz integralną częścią zespołu, dobrze dotarł się ze współpracownikami, a co najważniejsze- jest tak zadowolony ze swojej pracy, że czasami trudno go z niej wygonić.

Po przetartej ścieżce przez Łukasza poszedł następnie Dominik oraz Krystian, którzy również szybko znaleźli swoje miejsce w Kopernikańskim zespole opiekunów gości.

Przełożeni i współpracownicy często w rozmowach z trenerami podkreślają, jak dużą, pozytywną zmianę obserwują na przestrzeni ostatnich miesięcy. Przede wszystkim w sferze społecznej – otwartości na drugiego człowieka, reagowania na sytuacje zaskakujące i często trudne, łatwości w nawiązywaniu przez nich kontaktów. Są to kompetencje, które                      z pewnością przydadzą się panom również poza pracą.

My wciąż będziemy wspierać naszych klientów w byciu zadowolonym z pracy, a Wy trzymajcie za nich i za nas kciuki oraz wpadajcie do Kopernika 😊