Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych rozpoczynają cykl seminariów podsumowujących, zbliżający się ku końcowi realizacji, projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Seminaria odbywać się będą w okresie luty – marzec 2018 roku. Szczegółowe informacje dostępne będą na naszej stronie trenerpracy.pl w zakładce Aktualności.