Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W maju w Centrum DZWONI w Warszawie uczestnicy grup wsparcia testowali grę edukacyjną na temat seksualności. Gra została stworzona w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.”

Gra zawiera planszę, słowniczek pojęć, instrukcję oraz arkusz poprawnych odpowiedzi. Wszystkie materiały przygotowane są w języku łatwym do czytania, przez co są zrozumiałe dla każdego. Grę wzbogaca prosta i czytelna  grafika.

 Uczestnicy spotkania byli bardzo zaangażowani w rozgrywkę.

Gra w bezpiecznej atmosferze, bez wstydu i lęku pozwala zwiększyć wiedzę na temat seksualności oraz gotowość do poruszania tematów z tym związanych.

 Na pewno będziemy do niej wracać!