Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizują seminarium podsumowujące projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Seminarium odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku w godzinach 1100 – 1500 w  centrum konferencyjnym Lilliany Elson przy ul. Choroszczańskiej 24 w  Białymstoku.

Celem spotkania jest przybliżenie problematyki zatrudnienia wspomaganego oraz jego wpływu na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jak również prezentacja możliwości jakie w powyższym procesie daje wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.

program3