Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Informujemy o szczegółach kolejnego z planowanych spotkań podsumowujących kończący się projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”,

Seminarium „Zatrudnienie wspomagane szansą na stabilne zatrudnienie” odbędzie się 27 marca 2018r. w Gdańsku, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, przy al. Gen. Józefa Hallera 16/18.

Poniżej szczegółowy program planowanego wydarzenia

program