Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, przy współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 26.03.2018 roku zorganizowały seminarium podsumowujące projekt: „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”.

Celem spotkania było przybliżenie problematyki zatrudnienia wspomaganego i jego wpływu na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz prezentacja możliwości, jakie w powyższym procesie daje wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Dodatkowo przez pracowników Centrum DZWONI przedstawione zostały rezultaty mijającego projektu.

W seminarium wzięli udział Pan Sylwester Dąbrowski – I Wicewojewoda Mazowiecki, Pani Bernadetta Krynicka – posłanka na Sejm, Pani Dorota Habich – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dr Monika Zima-Parjaszewska – Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Monika Zakrzewska – koordynator ds. ICF oraz przedstawiciele władz, organizacji, pracodawców, placówek edukacyjnych i wspierających osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niepełnosprawnościami oraz członkowie ich rodzin.

W trakcie seminarium wyróżniono współpracujących z Centrum DZWONI pracodawców i wręczono statuetki Ambasadorów Zatrudnienia Wspomaganego. Nagrodę dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odebrał Jarosław Szajner Dyrektor Generalny Urzędu, któremu towarzyszyła Pełnomocniczka Urzędu ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania – Agnieszka Zawadzka. Nagrodę za zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w administracji odebrała Anna Pankowska-Gałaj – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia. Wyróżnienie przyznano również firmie Sodexo Polska Spółka z o. o. , nagrodę odebrała Anna Stopel – Menedżer ds. Rekrutacji/Koordynator ds. Różnorodności i Integracji oraz firmie prywatnej PHU GM, Fnagrodę odebrała właścicielka Grażyna Fąfara.

Nagrodzeni pracodawcy w trakcie seminarium mieli okazję podzielić się ze wszystkim swoimi doświadczeniami z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz współpracy z Centrum DZWONI.

Na zakończenie seminarium przybyli goście mieli okazję włączyć się w akcję zainicjowaną przez Centrum Dzwoni z Bytomia #normalniesiePRACUJE.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w seminarium.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

20180326_103815

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC