Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Klienci Centrum DZWONI w Jarosławiu systematycznie biorą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym. Ich celem jest dostarczenie osobom z niepełnosprawnością wiedzy o rynku pracy i aktywnych sposobach poszukiwania zatrudnienia.

Podczas spotkań beneficjenci Centrum DZWONI poznają swoje mocne i słabe strony, określają swój potencjał zawodowy oraz doskonalą umiejętności interpersonalne. Uzyskują także niezbędne informacje dotyczące zasad sporządzania CV oraz listu motywacyjnego – podstawowych narzędzi w procesie poszukiwania pracy. Doradca zawodowy służy pomocą w redagowaniu tych dokumentów aplikacyjnych, a także w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

Zajęcia doradcze to ważna forma wsparcia dla klientów Centrum DZWONI, ponieważ przygotowują do podejmowania samodzielnych działań na rynku pracy, uczą jak być aktywnym i skutecznym, motywują i wspierają osoby z niepełnosprawnością w podejmowaniu decyzji, co do swojej przyszłości zawodowej.