Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W maju intensywnie dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z obszaru aktywacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i promowaliśmy usługę zatrudnienia wspomaganego.

Pierwszą okazją był udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym zatrudniania osób z niepełnosprawnościami organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PFRON Oddział Śląski, tarnogórscy pracodawcy, pracownicy Urzędu Miasta, Tarnogórskiego Centrum Kultury oraz osoby zainteresowane tematyką spotkania. Pracownicy bytomskiego Centrum DZWONI przedstawili temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy w oparciu o doświadczenia Centrum DZWONI. Temat aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną cieszył się dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości.

Kolejną okazją do promocji była wizyta Pani Poseł Korneli Wróblewskiej na Górnym Śląsku, która z zainteresowaniem zapoznała się z działalnością PSONI i Centrum DZWONI w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tu gospodarzami spotkania były przede wszystkim same osoby z niepełnosprawnością, ich rodzice i Firma Cafe Silesia – pracodawca zatrudniający przy wsparciu bytomskiego Centrum DZWONI pracowników z niepełnosprawnością. Sami zainteresowani mieli okazję opowiedzieć o swojej pracy, życiu, zmianach, potrzebach i oczekiwaniach względem osób tworzących prawo w Polsce. Szczególnie mocno podkreślono potrzebę zagwarantowania osobom z niepełnosprawnością prawa do normalnego życia i pracy poprzez m.in. zapewnienie wsparcia trenera pracy.