Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniach 5-6 marca odbyło się spotkanie monitorująco – ewaluacyjne dla kadry merytorycznej projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. W Warszawie spotkali się przedstawiciele Lidera i Partnera projektu – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu brali udział kierownicy projektu, specjaliści merytoryczni oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych Centrum DZWONI i Agencji Zatrudnienia Wspomaganego.

Atmosfera spotkania sprzyjała podsumowywaniu działań świadczonych na rzecz klientów od września 2015r., intensywnej pracy przy formułowaniu wniosków i rekomendacji do dalszego świadczenia usługi zatrudnienia wspomaganego z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

20180306_181411 20180306_180648 20180306_180431