Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pod koniec maja już po raz kolejny na zaproszenie dyrektora i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne promujące zatrudnienie wspomagane, a w szczególności rolę trenera pracy we wspieraniu w miejscu pracy i poza nim.

Ostatni rok nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy to czas na decyzje dotyczące przyszłości. Z uczniami i rodzicami spotkali się trenerzy Centrum DZWONI w Zgierzu. W przystępny sposób przedstawili ścieżkę zawodową potencjalnych pracowników, zaprezentowali różnorodne miejsca pracy oraz zaprosili do odwiedzin siedziby w Zgierzu.

Uczestnicy oprócz możliwości aktywnego słuchania mogli dzielić się swoimi refleksjami, wnioskami i spostrzeżeniami           oraz korzystać z materiałów zamieszczonych w przestrzeni multimedialnej. Spotkanie miało na celu pomoc uczniom     oraz ich rodzicom potrzebującym porady w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracownicy zgierskiego Centrum udzielali informacji na temat sytuacji na lokalnym otwartym rynku pracy, możliwościach podjęcia i utrzymania zatrudnienia w oparciu o 16-letnie doświadczenie Centrum DZWONI. Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. Na zakończenie zachęcaliśmy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa    w naszym projekcie.

Dziękujemy za zaproszenie, obecność i zaangażowanie w trakcie spotkania. Liczymy na kolejne lata owocnej współpracy.