Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W drugiej połowie grudnia w zgierskim Centrum DZWONI odbyło się będące pewnego rodzaju tradycją spotkanie przedświąteczne. W spotkaniu wzięli udział nasi Klienci oraz wszyscy pracownicy Centrum. Był to czas na składanie świątecznych życzeń i wspólne rozmowy. Mogliśmy również podziękować Uczestnikom naszego projektu za przekazanie 1% oraz darowizn na rzecz wkładu własnego w realizowane zadanie.