Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

8 czerwca podczas cyklicznie odbywających się mysłowickich „Śniadań z Biznesem” gościliśmy w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka,  gdzie spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy i  władzami miasta, a nasz doradca zawodowy Paweł wystąpił z prelekcją pt. „Zatrudnienie wspomagane jako efektywna metoda wprowadzania osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy”. Po prelekcji, podczas burzliwej dyskusji, skupiliśmy się na możliwościach wsparcia przedsiębiorcy czy jakiejkolwiek innej instytucji w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Pojawiło się dużo pytań, głównie ze strony przedsiębiorców chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, na które reprezentujący nas Paweł udzielał szczegółowych odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że niedługo mysłowickie jednostki samorządowe powiększą swoją kadrę o pracowników z niepełnosprawnością.