Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

30 października przedstawiciele Centrum DZWONI w Bytomiu, na zaproszenie Pana Marka Plury Posła do Europarlamentu, uczestniczyli w spotkaniu z delegacją Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Europejskiego Forum Niepełnosprawności.

Celem spotkania z delegacją odwiedzającą Polskę było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami w zakresie realizacji projektów wspieranych przez środki europejskie, nakierowanych na włączenie osób z niepełnosprawnościami. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami oraz inni interesariusze, którzy w formie otwartej debaty mieli możliwość rozmowy na temat ich doświadczeń, wniosków i postulatów na przyszłość. Rezultatem wizyty będzie przygotowanie przez Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny opracowania podsumowującego wizytę oraz sformułowanie zaleceń.