Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W lipcu odbyło się spotkanie z rodzicami i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich. Spotkanie poprowadzili trenerzy z Centrum DZWONI w Bytomiu (Michał i Paweł).  Miało ono na celu przybliżenie działalności naszego Centrum potencjalnym uczestnikom projektu. Rodzice sygnalizowali wiele obaw związanych z podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez osoby z niepełnosprawnością. Nasi trenerzy starali się rozwiewać wątpliwości rodziców poprzez pokazanie przykładów osób już zatrudnionych. Trenerzy odpowiadali również na pytania związane z formalnymi kwestiami zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. W spotkaniu wziął również udział, jeden z rodziców naszej uczestniczki, pan Henryk Woźniczka. Opowiadał on o udziale swojej córki Kasi w projekcie  i swojej wieloletniej współpracy z Centrum DZWONI.


IMG_4263 IMG_4261 IMG_4265