Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W Nowym Roku powracamy do starych, dobrych zwyczajów, czyli cyklicznych spotkań naszej grupy wsparcia psychologiczno-doradczego dla uczestników projektu. Jak co środę, spotykamy się w stałym gronie, gdzie w bezpiecznej atmosferze możemy poruszyć wszystkie, ważne dla osób z niepełnosprawnościami tematy.

Każdy z uczestników może zaproponować wybrany przez siebie temat. W drodze głosowania ustalamy, czym będziemy zajmować się na kolejnej grupie. Drugim stałym punktem środowych spotkań jest „pogadanka” – czas na to, aby każdy klient mógł opowiedzieć co u niego słychać oraz jak sobie radzi w pracy. Oprócz wsparcia trenerów prowadzących, uczestnicy często samodzielnie udzielając informacji zwrotnych rozwiązują różne trudności. Po wielu latach środowych spotkań stworzyli całkiem niezłą grupę wsparcia!

Na ostatniej grupie rozmawialiśmy o tym, jak sobie radzić, gdy nic nie wychodzi – nie oszukujmy się każdy z nas ma czasem taki dzień! Wystarczy dać sobie trochę odetchnąć, odpocząć i z nową energią zabrać się za działanie.