Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniu 15 września b.r. w Zgierzu odbyły się coroczne Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. Wystawiało się ponad pięćdziesięciu pracodawców. Centrum DZWONI w Zgierzu, jak co roku, również aktywnie brało w nich udział. Udało się nawiązać kontakty z firmami, które wykazały zainteresowanie współpracą na polu aktywizacji zawodowej. Umówione zostały spotkania w siedzibach firm, aby  przybliżyć pracodawcom model zatrudnienia wspomaganego.

Liczymy na owocną współpracę.

Pracownicy Centrum DZWONI w Zgierzu