Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Kiedy mamy możliwość wykonywać pracę, która jest spełnieniem naszych marzeń możemy nazwać się szczęściarzami. Zatrudnienie wspomagane to proces, który pozwala spełniać marzenia. Pozwala zbudować odpowiedni poziom dopasowania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Pan Piotr – jeden z klientów Centrum DZWONI w Zgierzu, mówiąc o swoich oczekiwaniach wobec pracy deklarował jasno „Ja chcę pracować w IKEA.”
Było to jego marzenie. IKEA jest firmą, której częścią kultury organizacyjnej jest nieszablonowy sposób myślenia i różnorodność, traktowana jako szacunek dla innych. To dokładnie te same wartości, którymi kieruje się w swojej filozofii działania Centrum DZWONI.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pana Piotra zorganizowaliśmy zajęcia praktyczne w IKEA. To doświadczenie było dla niego niezwykle cenne. Rzetelnie i z dużym zaangażowaniem wykonywał powierzone mu czynności, za co uzyskał wysoką ocenę od przełożonych. Wszystkie elementy procesu zostały dopasowane, czekamy na oficjalną decyzję o rozpoczęciu zatrudnienia. Jesteśmy przekonani, że Pan Piotr wpisze się doskonale w kulturę organizacyjną IKEA i wykorzysta swój potencjał dla rozwoju ten otwartej i zaangażowanej społecznie firmy.