Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Kolejnym punktem spotkania grupowego zgierskiego Centrum DZWONI była wizyta w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi mieszczącym się w Białej Fabryce przy ul. Piotrkowskiej 282. Jest to największe muzeum w Europie poświęcone włókiennictwu i historii tkactwa.

Nasza grupa brała udział w warsztatach proponowanych przez Dział Edukacji CMWŁ odbywających się na wystawie „Tak pracuje tkanina” zatytułowanych „W grupie siła!”. To warsztaty aktywizujące uczące otwartości, gotowości do działania i zaangażowania w pracę zespołową. Podczas warsztatów szukaliśmy odpowiedzi na następujące pytania: Jakie istnieją grupy społeczne?, Do jakich należymy?, Co to znaczy, że „w grupie siła”? Przyglądając się różnorodnym tkaninom artystycznym poznawaliśmy elementy narodowych tradycji. A to wszystko z naciskiem na kreatywność, sztukę i walory artystyczne. W grupie siła! to nie tylko warsztaty ale przede wszystkim nowe, cenne doświadczenia poszerzające horyzonty, uczące szeroko pojętej tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach mieliśmy okazję wykonać zadania kształtujące poczucie przynależności do grupy i chęć współdziałania.

Efektem naszej współpracy było przygotowanie wspólnego sztandaru i udowodnienie, że razem można więcej. Odbyte warsztaty stały się dla nas wskazówką do pracy nas sobą i motywacją do zmiany na lepsze.

Następnie udaliśmy się na wystawę stałą do „Sali maszyn w ruchu” gdzie znajduje się osiem krosien z przełomu XIX i XX wieku. Wystawa przybliża realia i klimat codziennej, niezwykle trudnej i wymagającej pracy tkacza. Prezentacja maszyn w ruchu zrobiła na nas duże wrażenie – ogłuszający hałas i stukot maszyn, zapach rozgrzanego smaru dopełniały scenograficzne elementy ekspozycji wielkiej tkalni.

Wizyta w Muzeum Włókiennictwa zapewniła nam mnóstwo niezapomnianych wrażeń i edukacyjnej zabawy. Poznaliśmy ciekawe miejsce, nabyliśmy nowe umiejętności i doświadczenia, które pozostaną na długo w naszych wspomnieniach.