Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Jeśli jeszcze nie znacie to polecamy Wam „Grę o pracę” – jest to edukacyjna gra planszowa, która w łatwy, atrakcyjny i efektywny sposób przygotowuje dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy zawodowej.

Gra poprzez zabawę wdraża do podjęcia zatrudnienia, wskazuje możliwości znalezienia pracy, przygotowuje do nawiązywania kontaktu z przełożonymi i współpracownikami, ułatwia poznanie swojej motywacji, a także określenie możliwości i preferencji zawodowych. „Gra o pracę” to wartościowe narzędzie, które otrzymaliśmy od Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach realizowanego projektu Katalizator Innowacji Społecznych https://www.facebook.com/fundacjafise

Grę testowaliśmy na trzech spotkaniach grupowych, były to trzy rozgrywki z udziałem 18 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Graliśmy w trzech zespołach 6 osobowych. Gra jest dobrym narzędziem do pracy w zakresie aktywizacji zawodowej, a jej elementy dają możliwość dostosowania poziomu trudności i sposobu prowadzenia do indywidualnych potrzeb grupy.

Za produkt dostarczony do wykorzystania w pracy z klientami Centrum DZWONI w Zgierzu DZIĘKUJEMY !!!