Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W Ostródzie grupa 7 osób nieaktywnych zawodowo skorzystała z pierwszej proponowanej formy wsparcia, czyli warsztatów grupowych z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Nasi beneficjenci przez 5 dni szkolili się i podnosili swoją wiedzę na temat zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy poznali prawa i obowiązki pracownika oraz nauczyli się tworzyć dokumenty aplikacyjne. Szkolenie obejmowało także zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Beneficjenci zapoznali się również z różnymi metodami poszukiwania pracy. Mamy nadzieję, że niedługo warsztaty zaowocują i uczestnicy zostaną zatrudnieni na rynku pracy.