Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniach 26-30 września 2016 roku w Centrum DZWONI w Zgierzu odbyły się warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. W zajęciach wzięło udział dziewięć osób zainteresowanych działaniami aktywizacji zawodowo – społecznej oferowanymi przez Centrum DZWONI w Zgierzu. Uczestnicy poznali narzędzia, metody poszukiwania zatrudnienia. Mieli okazję poznać samych siebie oraz innych, dzieląc się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami. Część osób utrwaliła sobie przekazywane informacje, gdyż wcześniej uczestniczyła już w projektach poświęconych aktywizacji zawodowej. Teraz czas na praktyczną część działań, na którą większość uczestników oczekuje.