Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Uczestnicy Centrum DZWONI w Jarosławiu dylematów nie unikają lecz o nich rozmawiają… O tym, jak podejmować racjonalne i odpowiedzialne decyzje dyskutowali podczas ostatnich warsztatów psychologiczno-doradczych. Teraz już wiedzą, że najlepsze decyzje podejmuje się w spokoju, po porównaniu plusów i minusów, a nie pod wpływem emocji, impulsów i nacisku innych osób.